Bazı felaketler ve afetlere karşı bilinçli olmak, olayın zarar verici ve yıkıcı etkileri görülmeden önlem alabilmek en doğru olanıdır. Olaylar meydana geldikten sonra müdahale etmek çok yarar sağlamayacaktır. İşte Sivil Savunma’nın önemi burada ortaya çıkar. Bu yüzden okulumuzda Sivil Savunma kulübü kurulmuştur.

Okulumuzda yapılan Sivil Savunma etkinlikleri ile öğrencilere kazandırılmak istenen;

  • Sivil savunma bilinci yerleştirmek,
  • Vatan sevgisini güçlendirmek,
  • Yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma olgularını yaşatmak ve yaşatmak,
  • Gelecekte birer Sivil Savunma’cı olarak yetişmesini sağlamaktır.