Amacı; Türk milli eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda;

  • Ders dışı zamanlarda yapılacak bu etkinliklere öğrencilerin geniş ölçüde katılımını sağlamak,
  • Türk Dilini, Türk Tarihini, Türk Büyüklerini ve Ulusal Değerleri tanıtıp sevdirmek,
  • Öğrencilerin estetik ve insansal, ulusal duygularını geliştirip kökleşmesini sağlamaktadır.

Okunanlar üzerinde düşüncelerin üretildiği, paylaşıldığı sıcak bir ortam yaratmayı hedefleyen bu kulüp, katılımcılarının ufuklarını genişletmek ve yaşamla edebiyat arasında güzel bir iletişim kurmak için çalışmaktadır.