Öğrencilerde bilime, fen ve teknolojiye olan merakını arttırmak, doğa olaylarına ilgi duymalarını sağlamak, projeler ve buluşlar yapmalarını teşvik etmek. Atatürk’ün bilim ve teknoloji hakkındaki düşüncelerini anlamak, bilim adamlarını ve yaptıkları çalışmaları öğrenmek.

Bilim, Fen ve Teknoloji Kulübünün Çalışma ve Kazanımları;

  • Problem çözme becerilerini be muhakeme yeteneğini geliştirmek,
  • Kişisel becerilerin ve bireysel zekanın ortaya çıkmasına uygun zemin oluşturma,
  • Deney-gözlem ve diğer sayısal metotlarla öğrencilerimizin araştırma duygusunu geliştirme,
  • Varlıklar ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini kurabilme gücünü geliştirmek,
  • Pozitif ve analitik düşünebilme, yorumlama, analiz ve sentez yapabilme gücünün geliştirilmesidir.