Değerler eğitiminin amacı; kendi kültürümüzü öğrenip, davranışa aktarmak, davranışa dönen her değeri sosyal çevrede model olarak insanlara yansıtmak, bunu yaparken de bir yandan köklerini sımsıkı tutan, diğer yandan da dünya ile entegre olabilen ufku geniş, ön yargısız, bilgiye, yeniliğe açık insanlar yetiştirmektir.

Bu doğrultuda yetişen her insan yeni neslin oluşmasında toprağa atılan bir tohumdur. Bu tohumların yetişmesinde öğrenim ve öğretimin rolü çok büyüktür. İlk öğretmen anne baba, kalan kısmı sosyal çevre ve okuldur. Evlatlarımızı emanet ettiğimiz kurumlar ne kadar lüks, donanımlı olursa olsun içinde bulunan insanların değerleri ve inançları ile şekilleniyor körpe zihinleri.

Bize düşen görev evlatlarımızı vicdanlı, kendi alanına hakim ruhlu, fikri özgür, önyargısız, farklı düşünce ve inançlara saygılı insanlarla buluşturmaktır. Öğrenilen her bilgi çocuğun ruhunda ve vicdanında yer buluyorsa kıymetlidir.