DEĞERLER KULÜBÜ

Değerler eğitiminin amacı; kendi kültürümüzü öğrenip, davranışa aktarmak, davranışa dönen her değeri sosyal çevrede model olarak insanlara yansıtmak, bunu yaparken de bir yandan köklerini sımsıkı tutan, diğer yandan da dünya ile entegre olabilen ufku geniş, ön yargısız, bilgiye, yeniliğe açık insanlar yetiştirmektir.

Bu doğrultuda yetişen her insan yeni neslin oluşmasında toprağa atılan bir tohumdur. Bu tohumların yetişmesinde öğrenim ve öğretimin rolü çok büyüktür. İlk öğretmen anne baba, kalan kısmı sosyal çevre ve okuldur. Evlatlarımızı emanet ettiğimiz kurumlar ne kadar lüks, donanımlı olursa olsun içinde bulunan insanların değerleri ve inançları ile şekilleniyor körpe zihinleri.

Bize düşen görev evlatlarımızı vicdanlı, kendi alanına hakim ruhlu, fikri özgür, önyargısız, farklı düşünce ve inançlara saygılı insanlarla buluşturmaktır. Öğrenilen her bilgi çocuğun ruhunda ve vicdanında yer buluyorsa kıymetlidir.

KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ

Amacı; Türk milli eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda;

 • Ders dışı zamanlarda yapılacak bu etkinliklere öğrencilerin geniş ölçüde katılımını sağlamak,
 • Türk Dilini, Türk Tarihini, Türk Büyüklerini ve Ulusal Değerleri tanıtıp sevdirmek,
 • Öğrencilerin estetik ve insansal, ulusal duygularını geliştirip kökleşmesini sağlamaktadır.

Okunanlar üzerinde düşüncelerin üretildiği, paylaşıldığı sıcak bir ortam yaratmayı hedefleyen bu kulüp, katılımcılarının ufuklarını genişletmek ve yaşamla edebiyat arasında güzel bir iletişim kurmak için çalışmaktadır.

GEZİ VE İNCELEME KULÜBÜ

Gezi Kulübü, antik şehir ve ören yerleri keşfetmek, toplum bilincinin oluşması, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmesi amacıyla kurulmuştur.

Geziye giden öğrenciler farklı kültürleri daha yakından keşfedebilir ve bakış açısı gelişir. Gezilerin getirdiği bilgi ve kültür birikimi olaylara farklı açılardan bakabilme özelliği ve mesleki anlamda da geliştirerek çok daha başarılı ve mutlu bir insan haline getirebilir. Çok gezen mi çok okuyan mı bilir?

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ

Bazı felaketler ve afetlere karşı bilinçli olmak, olayın zarar verici ve yıkıcı etkileri görülmeden önlem alabilmek en doğru olanıdır. Olaylar meydana geldikten sonra müdahale etmek çok yarar sağlamayacaktır. İşte Sivil Savunma’nın önemi burada ortaya çıkar. Bu yüzden okulumuzda Sivil Savunma kulübü kurulmuştur.

Okulumuzda yapılan Sivil Savunma etkinlikleri ile öğrencilere kazandırılmak istenen;

 • Sivil savunma bilinci yerleştirmek,
 • Vatan sevgisini güçlendirmek,
 • Yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma olgularını yaşatmak ve yaşatmak,
 • Gelecekte birer Sivil Savunma’cı olarak yetişmesini sağlamaktır.

FEN TEKNOLOJİ VE BİLİM KULÜBÜ

Öğrencilerde bilime, fen ve teknolojiye olan merakını arttırmak, doğa olaylarına ilgi duymalarını sağlamak, projeler ve buluşlar yapmalarını teşvik etmek. Atatürk’ün bilim ve teknoloji hakkındaki düşüncelerini anlamak, bilim adamlarını ve yaptıkları çalışmaları öğrenmek.

Bilim, Fen ve Teknoloji Kulübünün Çalışma ve Kazanımları;

 • Problem çözme becerilerini be muhakeme yeteneğini geliştirmek,
 • Kişisel becerilerin ve bireysel zekanın ortaya çıkmasına uygun zemin oluşturma,
 • Deney-gözlem ve diğer sayısal metotlarla öğrencilerimizin araştırma duygusunu geliştirme,
 • Varlıklar ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini kurabilme gücünü geliştirmek,
 • Pozitif ve analitik düşünebilme, yorumlama, analiz ve sentez yapabilme gücünün geliştirilmesidir.

MÜZİK KULÜBÜ

Kulüp faaliyetlerimizin amacı; öğrencinin kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, onları sosyal alanda desteklemek, yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirmek, sorgulayan ve düşünen, özgüvenli bireyler olmalarını sağlamaktır.

SPOR KULÜBÜ

Okulumuzda, öğrencilerin sporu yaşam felsefesi olarak düşünmelerini ve sporu alışkanlık edinmelerini hedeflemekteyiz.

Beden Eğitimi derslerinin yanı sıra spor kulübü faaliyetlerimizle, öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini destekliyor ve öğrencilerimizin azimli, disiplinli, istikrarlı çalışmayı benimseyip takım çalışmasına yatkın, hoşgörülü bireyler olmasını hedefliyoruz.