ekookullar

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Özel Bademli Eğitim Kurumları Ortaokulu olarak Eko-Okullar programına katılmış bulunuyoruz. Öğrencilerimizin hedefi, sahip oldukları çevre bilincini daha da geliştirmek ve  bu bilinci okul ortamının dışına çıkarıp yaymaktır. Buradan hareketle okulumuzda oluşturulan eko-tim ve komitemiz öncülüğünde, yine öğrencilerimiz tarafından belirlenen “Atmayalım Ayıralım, Geridönüşümle Geleceğimizi Kurtaralım!” eko ilkesiyle, hazırlanan eylem planı doğrultusunda 2 yıl boyunca “çöp-atık” konusunda çalışmalar yapılacaktır.

EKO-OKULLAR PROGRAMI NEDİR?

Eko okullar, öğrencilerin çevresel konulara olan ilgisini hem sınıf çalışmalarıyla hem de toplumsal etkinliklerle arttırmayı amaçlayan ve çevre eğitimini destekleyen uluslarası bir programdır.
Öğrenciler yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, okulun çevresel etkisini azaltmak için eko-okullar programının 7 adımında etkin rol alırlar.

 

ekookullar2